YW_TOPAZ_ReadUID
TOPAZ卡片获取卡号

参数列表:

int stdcall YW_TOPAZ_ReadUID

(

int ReaderID,

unsigned char *HR0, 

unsigned char *HR1,

int *UIDLen, 

unsigned char *UID

)


参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

HR0

unsigned char*

OUT

TOPAZ卡的HR0

HR1

unsigned char*

OUT

TOPAZ卡的HR1

UIDLen

int *

OUT

TOPAZ卡的卡号长度

UID

unsigned char

OUT

TOPAZ卡的卡号

返 回 值:大于0为命令发送成功,<=0为命令发送失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_TOPAZ_ReadUID(int ReaderID,unsigned char *HR0, unsigned char *HR1,int *UIDLen, unsigned char *UID)


Delphi声明:

function YW_TOPAZ_ReadUID(ReaderID: Integer;var HR0: Byte; var HR1: Byte; var DataLenRet: Integer;pDataRet: PChar): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_TOPAZ_ReadUID Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByRef HR0 As Byte, ByRef HR1 As Byte, ByRef DataLenRet As Long, ByRef


JAVA声明:

public int YW_TOPAZ_ReadUID(int ReaderID,Pointer HR0, Pointer HR1,Pointer DataLenRet, Pointer pDataRet)

{

int ret;

try

{

JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_TOPAZ_ReadUID");

fuc.setRetVal(Type.INT);

fuc.setParameter(0, ReaderID);

fuc.setParameter(1, HR0);

fuc.setParameter(2, HR1);

fuc.setParameter(3, DataLenRet);

fuc.setParameter(4, pDataRet);

fuc.invoke();

ret = fuc.getRetValAsInt();

}

catch(NativeException e)

{

ret = -1;

}

catch(IllegalAccessException e)

{

ret = -2;

}

return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_TOPAZ_ReadUID(int ReaderID,ref byte HR0, ref byte HR1,ref int DataLenRet, byte[] pUID);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_TOPAZ_ReadUID (long lReaderID , ref char HR0, ref char HR1, ref long DataLenRet , ref char pDataRet[]) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
YW-607