YW_GetReaderSerial
查询读写器产品序列号

参数列表:
YW_GetReaderSerial
(
int ReaderID, 
char *ReaderSerial
)

参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

ReaderSerial

Char *

OUT

读取的产品序列号,长度为8个字节

返 回 值:大于0为成功,<=0为失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_GetReaderSerial(int ReaderID, char *ReaderSerial);


Delphi声明:

function YW_GetReaderSerial(ReaderID: Integer; ReaderSerial: PChar): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_GetReaderSerial Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByRef ReaderSerial As Byte) As Long


JAVA声明:

public int YW_GetReaderSerial(int ReaderID, Pointer ReaderSerial)

{

int ret;

try

{

JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_GetReaderVersion");

fuc.setRetVal(Type.INT);

fuc.setParameter(0, ReaderID);

fuc.setParameter(0, ReaderSerial);

fuc.invoke();

ret = fuc.getRetValAsInt();

}

catch(NativeException e)

{

ret = -1;

}

catch(IllegalAccessException e)

{

ret = -2;

}

return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_GetReaderSerial(int ReaderID, byte [] ReaderSerial);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_GetReaderSerial (long lReaderID , ref char ReaderSerial[]) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
SDT-HA, YW-605RA, YW-605RB, YW-605RC, YW-605SA, YW-605SB, YW-605SC, YW-605UA, YW-605UB, YW-605UC, YW-605HA, YW-605HB, YW-605HC, YW-620HA, YW-620HB, YW-620HC, YW-608RA, YW-608RB, YW-608RC, YW-608SA, YW-608SB, YW-608SC, YW-608UA, YW-608UB, YW-608UC, YW-608HA, YW-608HB, YW-608HC, YW-610SA, YW-610SB, YW-610SC, YW-607