YW_MFP_L3_Purse_Initial
Mifare Plus卡Level 3级将某一块初始化为钱包

参数列表:

int stdcall YW_MFP_L3_Purse_Initial(

int ReaderID, 

int BlockID,

int InitialValue);


参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

BlockID

int

IN

绝对块号地址(范围0x000xFF)

InitialValue

int

IN

初始化钱包时的初始值

返 回 值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_MFP_L3_Purse_Initial(int ReaderID, int BlockID,int InitialValue);


Delphi声明:

function YW_MFP_L3_Purse_Initial( ReaderID: Integer; BlockID: Integer; InitialValue: Integer): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_MFP_L3_Purse_Initial Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByVal BlockID As Long, ByVal InitialValue As Long) As Long


JAVA声明:

public int YW_MFP_L3_Purse_Initial(int ReaderID, int BlockID,int InitialValue)

{

int ret;

try

{

JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_MFP_L3_Purse_Initial");

fuc.setRetVal(Type.INT);

fuc.setParameter(0, ReaderID);

fuc.setParameter(1, BlockID);

fuc.setParameter(2, InitialValue);

fuc.invoke();

ret = fuc.getRetValAsInt();

}

catch(NativeException e)

{

ret = -1;

}

catch(IllegalAccessException e)

{

ret = -2;

}

return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_MFP_L3_Purse_Initial(int ReaderID, int BlockID,int InitialValue);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_MFP_L3_Purse_Initial (long lReaderID , long BlockID , long InitialValue ) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
YW-605RA, YW-605RB, YW-605RC, YW-605SA, YW-605SB, YW-605SC, YW-605UA, YW-605UB, YW-605UC, YW-605HA, YW-605HB, YW-605HC, YW-620HA, YW-620HB, YW-620HC, YW-608RA, YW-608RB, YW-608RC, YW-608SA, YW-608SB, YW-608SC, YW-608UA, YW-608UB, YW-608UC, YW-608HA, YW-608HB, YW-608HC, YW-610SA, YW-610SB, YW-610SC, YW-607