YW_SR176_Lock
SR176卡锁数据块

参数列表:

int stdcall YW_SR176_Lock(

int ReaderID, 

unsigned char LockByte

);


参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

LockByte

unsigned char

IN

锁数据,1个字节,详情见SR176手册

返 回 值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_SR176_Lock(int ReaderID, unsigned char LockByte);


Delphi声明:

function YW_SR176_Lock(ReaderID: Integer; LockByte: Byte): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_SR176_Lock Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByVal LockByte As Byte) As Long


JAVA声明:

public int YW_SR176_Lock(int ReaderID, byte LockByte)

{

        int ret;

try

        {

                JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_SR176_Lock");


                fuc.setRetVal(Type.INT);

                fuc.setParameter(0, ReaderID);

                fuc.setParameter(1, LockByte);

                fuc.invoke();


                ret = fuc.getRetValAsInt();

        }

        catch(NativeException e)

        {

                 ret = -1;

        }

        catch(IllegalAccessException e)

        {

                ret = -2;

        }


        return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_SR176_Lock(int ReaderID, byte LockByte);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_SR176_Lock (long lReaderID , char LockByte) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
YW-605RB, YW-605RC, YW-605SB, YW-605SC, YW-605UB, YW-605UC, YW-605HB, YW-605HC, YW-620HB, YW-620HC, YW-608RB, YW-608RC, YW-608SB, YW-608SC, YW-608UB, YW-608UC, YW-608HB, YW-608HC, YW-610SB, YW-610SC, YW-607