YW_SR176_GetUID
SR176卡获取UID

参数列表:

int stdcall YW_SR176_GetUID(

int ReaderID,

unsigned char *UID

);


参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

UID

unsigned char *

OUT

SR176卡的UID,8个字节

返 回 值:大于0为命令发送成功,小于0为命令发送失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_SR176_GetUID(int ReaderID,unsigned char *UID);


Delphi声明:

function YW_SR176_GetUID(ReaderID: Integer; UID: PChar): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_SR176_GetUID Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByRef UID As Byte) As Long


JAVA声明:

public int YW_SR176_GetUID(int ReaderID,Pointer UID)

{

int ret;

try

{

JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_SR176_GetUID");

fuc.setRetVal(Type.INT);

fuc.setParameter(0, ReaderID);

fuc.setParameter(1, UID);

fuc.invoke();

ret = fuc.getRetValAsInt();

}

catch(NativeException e)

{

ret = -1;

}

catch(IllegalAccessException e)

{

ret = -2;

}

return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_SR176_GetUID(int ReaderID,byte [] UID);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_SR176_GetUID (long lReaderID , ref char UID[]) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
YW-605RB, YW-605RC, YW-605SB, YW-605SC, YW-605UB, YW-605UC, YW-605HB, YW-605HC, YW-620HB, YW-620HC, YW-608RB, YW-608RC, YW-608SB, YW-608SC, YW-608UB, YW-608UC, YW-608HB, YW-608HC, YW-610SB, YW-610SC, YW-607