YW_SAM_PPSBaudEx
SAM卡PPS波特率设置(扩展指令)

参数列表:

int stdcall YW_SAM_PPSBaudEx

(

int ReaderID,

int SAMIndex, 

int BaudIndex

int Protocol

);


参数含义:

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

SAMIndex

int

IN

ISO7816 卡序号

0x00-> SAM1

0x01-> SAM2

0x02> IC卡插槽

BaudIndex

int

IN

ISO7816 卡速率:

0x00->96000x01->192000x02->38400

0x03->558000x04->576000x05->115200

0x06->2232000x07->2304000x08->446400

0x09->460800

Protocol

int

IN

重新定义协议类型:(必须卡片支持此协议)

0x00->T0

0x01->T1

             其它->保持原有协议不变

返 回 值:大于0为成功,<=0为失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_SAM_PPSBaudEx(int ReaderID,int SAMIndex, int BaudIndexint Protocol);


Delphi声明:

function YW_SAM_PPSBaudEx(ReaderID: Integer; SAMIndex: Integer; BaudIndex: Integer;Protocol: Integer): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_SAM_PPSBaudEx Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByVal SAMIndex As Long, ByVal BaudIndex As Long, ByVal Protocol As Long) As Long


JAVA声明:

public int YW_SAM_PPSBaudEx(int ReaderID,int SAMIndex, int BaudIndex, int Protocol)

{

int ret;

try

{

JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_SAM_PPSBaudEx");

fuc.setRetVal(Type.INT);

fuc.setParameter(0, ReaderID);

fuc.setParameter(1, SAMIndex);

fuc.setParameter(2, BaudIndex);

fuc.setParameter(3, Protocol);

fuc.invoke();

ret = fuc.getRetValAsInt();

}

catch(NativeException e)

{

ret = -1;

}

catch(IllegalAccessException e)

{

ret = -2;

}

return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_SAM_PPSBaudEx(int ReaderID, int SamIndex, int BaudIndex, int Protocol);


Power Builder 9 声明:

 public FUNCTION long YW_SAM_PPSBaudEx  (long lReaderID , long SAMIndex , long BaudIndex , long Protocol ) library "YW60x.dll"


支持的RFID读写器:
SDT-HA, YW-605RA, YW-605RB, YW-605RC, YW-605SA, YW-605SB, YW-605SC, YW-605UA, YW-605UB, YW-605UC, YW-605HA, YW-605HB, YW-605HC, YW-620HA, YW-620HB, YW-620HC, YW-608RA, YW-608RB, YW-608RC, YW-608SA, YW-608SB, YW-608SC, YW-608UA, YW-608UB, YW-608UC, YW-608HA, YW-608HB, YW-608HC, YW-610SA, YW-610SB, YW-610SC, YW-607