YW_EY5K_SamReset
SAM卡复位

参数列表:

int stdcall YW_EY5K_SamReset(int ReaderID,unsigned char SamIndex, unsigned char *DataLen,unsigned char *Data);参数含义:

参数列表

参数

类型

方向

含义

ReaderID

int

IN

所要获取的设备标示ID,范围0x0000-0xFFFF,如果未知,则ReaderID=0

SamIndex

unsigned char

IN

SAM卡序号

0: 读卡器模拟SAM

1: SAM卡槽卡一

2: SAM卡槽卡二

DataLen

unsigned char

OUT

复位返回的数据字节数

Data

unsigned char*

OUT

复位返回的复位信息

返 回 值:大于0为命令发送成功,<=0为命令发送失败


C++声明(VC++和C++ Builder):

RFIDFUNCTION YW_EY5K_SamReset(int ReaderID,unsigned char SamIndex, unsigned char *DataLen,unsigned char *Data);


Delphi声明:

function YW_EY5K_SamReset(ReaderID: Integer; SamIndex: Byte; var DataLen: Byte; Data: PByte): Integer;stdcall;external YOWOREADERDLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_EY5K_SamReset Lib "YW60x.dll" (ByVal ReaderID As Long, ByVal SamIndex As Byte, Datalen As Byte, data As Byte) As Long


JAVA声明:

public int YW_EY5K_SamReset(int ReaderID,byte SamIndex,Pointer DataLen,Pointer Data)

{

        int ret;

try

        {

                JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_EY5K_SamReset");


                fuc.setRetVal(Type.INT);

                fuc.setParameter(0, ReaderID);

                fuc.setParameter(1, SamIndex);

                fuc.setParameter(2, DataLen);

                fuc.setParameter(3, Data);

                fuc.invoke();


                ret = fuc.getRetValAsInt();

        }

        catch(NativeException e)

        {

                 ret = -1;

        }

        catch(IllegalAccessException e)

        {

                ret = -2;

        }


        return ret;

}


C#声明:

        [DllImport("YW60x.dll")]

        public static extern int YW_EY5K_SamReset(int ReaderID,byte SamIndex,ref byte DataLen,byte[] Data);


Power Builder 9 声明:

支持的RFID读写器:
YW-607, YW-627