YW_6B_SingleInventory
超高频读写器6B卡寻单张卡

参数列表:

int stdcall YW_6B_SingleInventory 

(

int ReaderID, 

unsigned char *UID

);


参数含义:

参数

类型

含义

ReaderID

int

老的设备标示ID,范围0x00-0xFF,0xFF为广播地址

UID

unsigned char *

6B卡的UID8个字节

返 回 值:大于0为成功,小于0为错误


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_6B_SingleInventory (int ReaderID, unsigned char *UID);


Delphi声明:

function  YW_6B_SingleInventory(ReaderID: Integer; UID: PChar): Integer;stdcall;external YW602DLL;


VB声明:

Public Declare Function YW_6B_SingleInventory Lib "YW602.dll" (ByVal ReaderID As Long, UID As Byte) As Long


JAVA声明:

C#声明:

Power Builder 9 声明:

支持的RFID读写器:
YW-602-R, YW-602-U, YW-602-3, YW-602-8