YW_NDEF_NDEF_Read
将标签NDEF纪录读到内存列表中

参数列表:

YW_NDEF_Read

(

int ReaderID

)参数含义:

YW_NDEF_ Read方法的作用将标签中的NDEF读到临时列表中, 返回值为NDEF记录的数量.


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_NDEF_Read(int ReaderID);


Delphi声明:

function YW_NDEF_Read(ReaderID: Integer): Integer;stdcall;external 'YW60x.dll';


VB声明:

Public Declare Function YW_NDEF_Read Lib "YW60x.dll" (ReaderID as Integer) As Long


JAVA声明:

public int  YW_NDEF_Read(int ReaderID)

{

int ret;

try

        {

                JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_NDEF_Read");

func.setParam(0,ReaderID);

                fuc.setRetVal(Type.INT);

                fuc.invoke();

                ret = fuc.getRetValAsInt();

        

        }

        catch(NativeException e)

        {

              ret = -1;

        }

        catch(IllegalAccessException e)

        {

                ret = -2;

        }


        return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_NDEF_Read(int ReaderID);


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_NDEF_Read(long ReaderID) library "YW60x.dll" 


支持的RFID读写器:
YW-607, YW-615