YW_NDEF_ClearRecords
清除内存中NDEF纪录

参数列表:

无参数,参数含义:

YW_NDEF_ ClearRecords方法的作用清除临时列表中所有的NDEF记录,


C++声明(VC++和C++ Builder):

int stdcall YW_NDEF_ClearRecords();


Delphi声明:

function YW_NDEF_ClearRecords: Integer;stdcall;external 'YW60x.dll';


VB声明:

Public Declare Function YW_NDEF_ClearRecords Lib "YW60x.dll" () As Long


JAVA声明:

public int  YW_NDEF_ClearRecords()

{

int ret;

try

        {

                JNative fuc = new JNative("YW60x.dll", "YW_NDEF_ClearRecords");

                fuc.setRetVal(Type.INT);

                fuc.invoke();

                ret = fuc.getRetValAsInt();

        

        }

        catch(NativeException e)

        {

              ret = -1;

        }

        catch(IllegalAccessException e)

        {

                ret = -2;

        }


        return ret;

}


C#声明:

[DllImport("YW60x.dll")]

public static extern int YW_NDEF_ClearRecords();


Power Builder 9 声明:

public FUNCTION long YW_NDEF_ClearRecords() library "YW60x.dll" 


支持的RFID读写器:
YW-607, YW-615